Hotline: 0913 861 248

7-22h, Cả T7 & CN

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THẾ GIỚI NGÔN NGỮ
Tiếng Anh cho Giao tiếp - KIDS - KET -  PET - IETLS - 1.5 tháng

Tiếng Anh cho Giao tiếp - KIDS - KET - PET - IETLS - 1.5 tháng

Khóa học:

12 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Học riêng 1-1

Giá tiền:

6.480.000 đ

0%

Tiếng Anh cho Giao tiếp - KIDS - KET - PET - IETLS - 3 tháng

Tiếng Anh cho Giao tiếp - KIDS - KET - PET - IETLS - 3 tháng

Khóa học:

24 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Học riêng 1-1

Giá tiền:

12.312.000 đ

-5%

Tiếng Anh cho GIAO TIẾP - KIDS - KET - PET - IETLS - 6 tháng

Tiếng Anh cho GIAO TIẾP - KIDS - KET - PET - IETLS - 6 tháng

Khóa học:

48 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Học riêng 1-1

Giá tiền:

23.846.400 đ

-8%

Tiếng Trung Giao tiếp - 1.5 tháng

Tiếng Trung Giao tiếp - 1.5 tháng

Khóa học:

12 bài học - 2h/bài học

Chương trình:

Thiết kế riêng

Giá tiền:

6.480.000 đ

Tiếng Trung Giao tiếp - 3 tháng

Tiếng Trung Giao tiếp - 3 tháng

Khóa học:

24 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Thiết kế riêng

Giá tiền:

11.923.000 đ

-8%

Tiếng Trung Giao tiếp - 6 tháng

Tiếng Trung Giao tiếp - 6 tháng

Khóa học:

Thiết kế riêng

Chương trình:

48 bài học - 2h/bài học

Giá tiền:

23.328.000 đ

-10%

Tiếng Anh cho Thuyết Trình

Tiếng Anh cho Thuyết Trình

Khóa học:

8 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Thiết kế riêng

Giá tiền:

4.320.000 đ

0%

Tiếng Anh dùng cho hội họp

Tiếng Anh dùng cho hội họp

Khóa học:

8 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Thiết kế riêng

Giá tiền:

4.320.000 đ

Tiếng Anh dùng để đàm phán

Tiếng Anh dùng để đàm phán

Khóa học:

8 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Thiết kế riêng

Giá tiền:

4.320.000 đ

Tiếng Pháp giao tiếp - 3 tháng

Tiếng Pháp giao tiếp - 3 tháng

Khóa học:

24 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Thiết kế riêng

Giá tiền:

11.923.200 đ

-8%

Tiếng Đức Giao tiếp - 3 tháng

Tiếng Đức Giao tiếp - 3 tháng

Khóa học:

24 bài học - 1.5h/bài học

Chương trình:

Thiết kế riêng

Giá tiền:

11.923.200 đ

-8%

CHÚC BẠN VÀ NGƯỜI THÂN CÓ TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP HẠNH PHÚC TẠI Master Talk

Đã Copy
Messenger
Zalo
0913 861 248
SMS
  0913 861 248
 

Gửi yêu cầu của bạn

X